Odpowiedź w sprawie uregulowania kwestii zaliczania okresu prowadzenia działalności gospodarczej do pracowniczego stażu pracy

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców otrzymał od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiedź na pismo z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie uregulowania kwestii zaliczania okresu prowadzenia działalności gospodarczej do pracowniczego stażu pracy. 

Odpowiedź dostępna jest pod poniższym adresem:
https://gallery.mailchimp.com/9e87b121aa9d3f38986ffffd2/files/999534aa-cd25-4cf2-924d-4de742c0113b/2019.04.02_Odpowiedź_na_pismo.pdf