O wynikach PKP LHS i jubileuszu 20 lat członkostwa Polski w UE

W załączonym materiale przedstawiamy omówienie wyników PKP LHS sp. z o.o, w kontekście Jubileuszu 20 lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Spółka kierowana od lat przez Prezesa Zbigniewa Tracichleba, dzięki otrzymanej samodzielności, prawidłowo dobranej formuły funkcjonowania, właściwej strategii i przede wszystkim wysokiej sprawności i profesjonalności zarządzania, osiągnęła najlepsze wyniki przewozowe i ekonomiczne w sektorze kolejowych przewozów ładunków. Obecnie, pomimo ewidentnego regresu na kolei w przewozach towarowych, PKP LHS bije w przewozach kolejne rekordy, osiągając najlepsze wyniki w historii. Prezes Zbigniew Tracichleb i całe kierownictwo Spółki posiadają unikalne kompetencje i ogromne doświadczenie w kontaktach z kolejami  ukraińskimi. Nawet w okresie wojny, po napaści Rosji na Ukrainę, PKP LHS poradziła sobie z przewozami i potrafiła je dalej rozwijać. Sprawna działalność PKP LHS jest też ważnym elementem w systemie obronności Polski.

Zachęcamy do zapoznania się z załączonym materiałem.

Zarząd Stowarzyszenia