O krok bliżej do uruchomienia spółki PKP LCHS Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie

Prezes Zarządu Zbigniew Prezentujemy informacje od Prezesa PKP LHS Sp. z o.o – Pana Zbigniewa Tracichleba, członka naszego Stowarzyszenia, dotyczące utworzenia spółki PKP Linia Chełmska Szerokotorowa Sp. z o.o, z siedzibą w Chełmie. Kierownikiem tego projektu jest Pan Józef Marek Kowalczyk – Prezes Stowarzyszenia. Zachęcamy do zapoznania się z tą informacją.

16 czerwca 2020 r. Zarząd PKP S.A. wyraził zgodę na utworzenie przez PKP LHS spółki zależnej pod nazwą: PKP Linia Chełmska Szerokotorowa sp. z o.o. (w skrócie PKP LCHS sp. z o.o.) z siedzibą w Chełmie. Spółka PKP LCHS będzie zarówno zarządcą infrastruktury szerokotorowej linii kolejowej nr 63, operatorem obiektów infrastruktury usługowej jak i przewoźnikiem towarów po tej linii. Utworzenie spółki LCHS wzmocni kolejowy potencjał Ziemi Chełmskiej. Celem jest poprawa logistyki, zwiększenie konkurencyjności transportu kolejowego oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej całego regionu.

Nowa spółka będzie zarządzać infrastrukturą oraz prowadzić przewozy linią szerokotorową nr 63 o długości 30,452 km od Dorohuska do Naftobazy w Zawadówce.

Udowodniliśmy, że formuła zintegrowanego przewoźnika i zarządcy infrastruktury, w której działa PKP LHS jest korzystna zarówno dla przedsiębiorców – właścicieli ładunków, rozwoju gospodarczego jak i Państwa, ponieważ wszystkie inwestycje realizujemy ze środków własnych – mówi Zbigniew Tracichleb, Prezes Zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa. Obydwie linie mają podobny profil techniczny i przewozowy, dlatego chcemy wykorzystać dotychczasowe doświadczenia, żeby sprostać wyzwaniom nowej spółki związanym z pozyskaniem nowych klientów, remontem infrastruktury oraz organizacją pracy – dodaje Prezes Zarządu PKP LHS.

Dodatkową korzyścią będzie uzyskanie przez PKP LHS efektów synergii dzięki możliwości optymalizacji przewozów przez przejścia graniczne z Ukrainą w Hrubieszowie i w Dorohusku. Powołanie spółki jest efektem podpisanego listu intencyjnego w maju 2019 r. potwierdzonego przez władze Chełma i PKP S.A., przy wsparciu Wicemarszałek Sejmu Beaty Mazurek i Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka.