O konkurencyjności i rozwoju PKP LHS

W ramach debaty O KONKURENCYJNOŚCI I ROZWOJU KOLEI W POLSCE, W PERSPEKTYWIE 2030 ROKU przedstawiamy referat Pana Zbigniewa Tracichleba – Prezesa Zarządu PKP LHS sp. z o.o. Prezes Z.Tracichleb od wielu lat sprawnie zarządza najdłuższą linią szerokotorową w Polsce – linia nr 65 o długości 400 km, osiągając ponadprzeciętne wyniki przewozowe, wydajnościowe i ekonomiczne. W roku 2022, w roku wojny na Ukrainie spółka PKP LHS sp.  z o.o osiągnęła rekordowe w historii rozmiary przewozów, włączając się aktywnie w pomoc dla uchodźców z Ukrainy. W prezentowanym opracowaniu omówione są szeroko fundamenty strategii spółki oraz realizowane i planowane przedsięwzięcia rozwojowe.

Zachęcamy do zapoznania się z tym wyjątkowo ciekawym materiałem.

Zarząd Stowarzyszenia