O konkurencyjności i rozwoju PKP CARGO S.A.

W ramach debaty O KONKURENCYJNOŚCI I ROZWOJU KOLEI W POLSCE, W PERSPEKTYWIE 2030 roku prezentujemy materiał Pana Dariusza Seligi – Prezesa Zarządu PKP Cargo S.A.  Prezes Dariusz Seliga jest nowym (od kilku miesięcy) Prezesem największego polskiego towarowego przewoźnika kolejowego. Skutecznie odbudowuje pozycję rynkową PKP Cargo S.A i doprowadził już do znaczącej poprawy wyników finansowych tej ważnej Spółki. W prezentowanym materiale omawia wybrane zagadnienia z bieżącej działalności kierowanego podmiotu oraz kierunki dalszego rozwoju działalności Spółki.

Zachęcamy do zapoznania się z tym opracowaniem.

Zarząd Stowarzyszenia