Modernizacja taboru kolejowego z wykorzystaniem badań naukowych

W ramach debaty, na temat celowości i efektywności procesów modernizacji taboru kolejowego, prezentujemy interesującą wypowiedź Profesora Zwyczajnego Politechniki Warszawskiej – Pana Andrzeja Chudzikiewicza – Członka naszego Stowarzyszenia. Pan Profesor zwraca uwagę na wagę badań w procesach modernizacji taboru, posługując się przy tym konkretnym przykładem modernizacji lokomotyw PKP Intercity S.A, których podjęła się spółka OLKOL Sp. z o.o.

Zachęcamy do zapoznania się z tym opracowaniem.