Ministerstwo Energii dziękuje za uwagi SEiMTS ws. projektu ustawy o elektromobliności i paliwach alternatywnych

Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego otrzymało od Ministerstwa Energii, odpowiedź na opinię Stowarzyszenia do projektu ustawy o elektromobliności i paliwach alternatywnych, które zostało skierowane 15 listopada 2017 r. do Krzysztofa Tchórzewskiego, ministra energii.

– Uprzejmie dziękujemy za przesłane propozycje zmian w przedmiotowym projekcie ustawy i zainteresowanie tematem pojazdów elektrycznych, ich ładowania, paliw gazowych oraz dbałością o jakość powietrza w aglomeracjach miejskich. Wspieranie rozwoju transportu zeroemisyjnego, w tym transportu szynowego, jest niezwykle ważne ze względów środowiskowych jak i gospodarczych – czytamy w piśmie od Michała Kurtyki, podsekretarza stanu w Ministerstwie Energii, skierowanego do Józefa Marka Kowalczyka, prezesa Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego.

Michał Kurtyka wyjaśnia także, że jednostki samorządu terytorialnego już przy obecnym brzmieniu projektowanych przepisów będą mogły być operatorami ogólnodostępnych stacji ładowania bądź stacji gazu ziemnego, jeśli inne przepisy niż projektowanej ustawy, tego nie zabraniają.

– Ustawa w żaden sposób nie ogranicza katalogu podmiotów, które mogą być operatorami infrastruktury paliw alternatywnych. Z kolei tryb przetargowy dotyczy tylko operatów systemów dystrybucyjnych – pisze Michał Kurtyka, podsekretarza stanu w Ministerstwie Energii.

Pismo otrzymane od Ministerstwa Energi można przeczytać tutaj.

Z opinią Stowarzyszenia dotyczącą ustawy o elektromobliności i paliwach alternatywnych można zapoznać się tutaj.