Minister Bittel odpowiedział na zgłoszone zmiany dotyczące wyrównania warunków kolei z transportem samochodowym

Stowarzyszenie otrzymało pismo od Sekretarza Stanu Andrzeja Bittela, będące odpowiedzią na nasze wystąpienia w sprawie postulowanych zmian regulacyjnych, niezbędnych dla wyrównania warunków kolei z transportem samochodowym i dla zahamowania spadku kolejowych przewozów ładunków.

Zachęcamy do zapoznania się z całością tej wyczerpującej odpowiedzi.