Minister Bittel odpowiada Stowarzyszeniu ws. bocznic kolejowych

W załączeniu pismo od Pana Andrzeja Bittela – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, stanowiące odpowiedź na wystąpienie Stowarzyszenia w sprawie bocznic kolejowych. – Planujemy kolejne wystąpienie w tej sprawie, gdyż problemy przez nas sygnalizowane pozostają i kolejne bocznice są zamykane i likwidowane – mówi Józef Marek Kowalczyk, Prezes Stowarzyszenia.

Zachęcamy do zapoznania się z tą odpowiedzią.