Materiał informacyjno-programowy Departamentu Kolejnictwa Ministerstwa Infrastruktury

Przekazujemy i zachęcamy do zapoznania się z bardzo bogatym MATERIAŁEM INFORMACYJNO – PROGRAMOWYM przesłanym do Stowarzyszenia, jako głos w DEBACIE na temat STANU I POTRZEB ROZWOJOWYCH KOLEI W POLSCE. W sposób usystematyzowany przedstawione zostały dotychczasowe duże osiągnięcia inwestycyjne i przewozowe kolei oraz zaprezentowana została szeroka lista przedsięwzięć rozwojowych aktualnie realizowanych i planowanych do podjęcia w najbliższych latach. Jest to bardzo cenny głos w dyskusji, jaką nasze Stowarzyszenie zainicjowało na temat STANU i dalszych POTRZEB ROZWOJOWYCH KOLEI W POLSCE. Zachęcamy do zapoznania się z całością tego materiału.

MATERIAŁ INFORMACYJNO – PROGRAMOWY DEPARTAMENTU KOLEJNICTWA

Zarząd Stowarzyszenia