M. Zaremba: modernizacja taboru… i infrastruktury

Przedstawiamy kolejny głos w dyskusji na temat celowości i efektywności procesów modernizacji taboru kolejowego. Pan Mariusz Zaremba – Zastępca Dyrektora Sprzedaży w firmie TransComfort – nowy Członek naszego Stowarzyszenia, przedstawia swoje poglądy na temat wybranych aspektów procesów modernizacji taboru kolejowego, dołączając do tego wątki dotyczące procesów modernizacji infrastruktury kolejowej.

Zachęcamy do zapoznania się z tą ciekawą wypowiedzią.