M. Antonowicz: PKP S.A. powoła narodowego operatora intermodalnego

Grupa PKP S.A. planuje powołać operatora intermodalnego, który będzie integrować działania centrów logistycznych tworzonych przez PKP S.A. z działalnością PKP Cargo, PKP LHS oraz innych podmiotów działających w branży intermodalnej. – W tej chwili kończymy założenia do planu rozwoju transportu intermodalnego. Jednym z elementów planu jest inicjatywa powołania narodowego operatora intermodalnego – mówi Mirosław Antonowicz, członek zarządu PKP SA, członek Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego.

10 maja PKP S.A. podpisały porozumienie o współpracy z operatorami logistycznymi. Jedną z form współpracy będą przedsięwzięcia koordynowane przez narodowego operatora intermodalnego, którego chce powołać PKP S.A.  

– W tej chwili kończymy założenia do planu rozwoju transportu intermodalnego. Jednym z elementów planu jest inicjatywa powołania narodowego operatora intermodalnego, którego zadaniem byłaby synergia już istniejących terminali w Grupie PKP oraz budowa nowych, związanych z koniecznością rozbudowy zaplecza portów morskich oraz współpraca z podmiotami, które dzisiaj zawarły porozumienie. Chcemy wesprzeć Śląskie Centrum Logistyki, Wielkopolskie Centrum Logistyczne oraz powstające centrum intermodalne w Bydgoszczy – powiedział Mirosław Antonowicz, prezes PKP S.A.

Inwestycja w Bydgoszczy to nowa inicjatywa Ministerstwa Rozwoju i PKP. Centrum to odegrać ma rolę zaplecza dla trójmiejskich portów i w przyszłości będzie mieć charakter trójmodalny łączący drogi, kolej oraz planowaną drogę wodną śródlądową Wisła – Bug. Drugim ważnym ośrodkiem będzie Śląskie Centrum Logistyczne w Gliwicach, położone na obszarze Portu Gliwice. Planowane jest przedłużenie linii LHS do tego portu.

Narodowy operator intermodalny będzie integratorem logistycznym, działającym w ramach Grupy PKP opartym na kompetencjach transportowych PKP Cargo i PKP LHS. Będzie też współpracować z partnerami zagranicznymi na szlakach handlowych przebiegających przez Polskę. Działalność tego integratora nie będzie oznaczała jednak, że centra logistyczne tworzone przez PKP S.A. będą zamknięte dla przewoźników zewnętrznych.

– Wszystkie terminale powinny mieć charakter otwarty i dostępny dla klienta, który zechce z nich skorzystać. Natomiast operator będzie oferował usługi na terminalu i szeroko rozumianym centrum, które oferuje wiele rodzajów działań w tym dostępność dla transportu drogowego na pierwszej i ostatniej mili. Oferowane będą też usługi związane z informacją, obsługą towaru, konsolidacją i dekonsolidacją, pakowanie itp. – wyjaśnił Mirosław Antonowicz.

PKP SA określiło potencjał logistyczny ok. 1200 ha gruntów, które są w posiadaniu tej spółki. Dotyczy to lokalizacji na obszarze całego kraju w tym także rejonu Polski Wschodniej m.in. Siemianówki, Małaszewicz, Ełku i Medyki. Ważnym zadaniem jest rozbudowa Małaszewicz w związku ze spodziewanym wzrostem potoków ruchu na tym przejściu.

PKP SA jest na etapie poszukiwania inwestora dla projektów logistycznych. – Będziemy poszukiwać inwestorów między innymi w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego a także prowadzić projekty strategiczne związane z rozwojem korytarzy transportowych i platform logistycznych – wyjaśnił wiceprezes PKP S.A.

Nowy operator, który będzie się nazywał Xlogistics będzie funkcjonował w ramach Grupy PKP i planowanej struktury holdingowej – wyjaśnił Mirosław Antonowicz.