Lunch z Kurierem z patronatem honorowym SEiMTS

Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego objęło patronatem honorowym cykl debat “Lunch z Kurierem”, organizowany przez dwutygodnik „Kurier Kolejowy”.

Debaty poświęcone są najbardziej aktualnym tematom i problemom, którymi żyje branża kolejowa. Tematy do dyskusji są dobierane w taki sposób, by nadawały ton rozważaniom o ważnych sprawach w branży, a także kreowały tematy istotne dla kolei w Polsce.