Miśko Andrzej

Urodzony 24 listopada 1957 r. w Sulejówku, (przedszkole, do którego był posyłany, mieściło się w willi „Milusin”, zakupionej dla Marszałka J.Piłsudskiego), w rodzinie kolejarskiej. Potrafi udokumentować rodzinną tradycję obejmującą trzy wcześniejsze, nieprzerwanie, pokolenia kolejarskie. Pierwszy kolejarz – pradziadek Bolesław Bohuszewicz, był maszynistą w zaborze rosyjskim. Ostatni – ojciec Andrzej Janusz Miśko był maszynistą w PRL.

Wychował się na osiedlu kolejarskim na warszawskiej Pradze, przyległym do głównej siedziby obecnej spółki PKP Polski Linie Kolejowe S.A., do powstania której w jakimś stopniu się przyczynił, o czym dalej.

Jeszcze przed komercjalizacją PKP, w końcu 2000 r., jako kierownik projektu w ówczesnej Dyrekcji Generalnej przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe, uczestniczył w utworzeniu przez PKP (na podstawie ówczesnej ustawy o przedsiębiorstwie państwowym „Polskie Koleje Państwowe”, o czym mało kto pamięta, włącznie z zainteresowanymi Spółkami) trzy spółki prawa handlowego (pozostające do dziś kolejami w klasycznym rozumieniu, to jest posiadające własną linię kolejową i tabor, przy którego użyciu prowadzą przewozy po tych liniach): PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o., PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. i PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. (pierwotne brzmienie nazw).

W 2001 r., w skomercjalizowanej spółce Polskie Koleje Państwowe’ S.A. uczestniczył we wdrażaniu Ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, polegającym na tworzeniu spółek kolejowych. Uczestniczył w projektach utworzenia spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ośmiu spółek – zakładów napraw infrastruktury (o różnych nazwach) oraz spółki „mostowej” Zakład Robót Inżynieryjnych.

W dalszych latach pracował w spółkach kolejowych o różnym profilu, w tym w PKP CARGO S.A., „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o. i ZNTK Mińsk Mazowiecki S.A.

Jeden z założycieli Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego.

Ludzie kolei