Konsultacje projektu zmian do ustawy o transporcie kolejowym – ustawa o tk

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury – Pan Andrzej Bittel skierował, między innymi, do naszego Stowarzyszenia do konsultacji, projekt zmian do ustawy z dnia 28 marca 2003 o transporcie kolejowym – ustawa o tk. Zainteresowanych członków Stowarzyszenia proszę o zgłoszenie swoich uwag i opinii, w terminie do 28 maja 2019 roku, co umożliwi przygotowanie opinii Stowarzyszenia do projektowanych zmian w ustawie o tk.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami.

Pismo od Ministra A.Bittela

Projekt zmiany ustawy o tk – projekt z dnia 20.05.2019