Konsultacje projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie dotyczący ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych

Podsekretarz Stanu ds Kolei – Pan Andrzej Bittel skierował do konsultacji, między innymi do naszego Stowarzyszenia, projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych.

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych.

Zainteresowanych tą problematyką członków Stowarzyszenia proszę o analizę i zgłoszenie opinii w terminie do 26 czerwca 2017 roku.

Józef Marek Kowalczyk
Prezes Stowarzyszenia