Konsultacje projektu rozporządzenia ws. trybu wykonywania kontroli przez Prezesa UTK

Andrzej Bittel, podsekretarz stanu ds. kolei w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, skierował między innymi do naszego Stowarzyszenia, do zaopiniowania projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu wykonywania kontroli przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Pismo przewodnie

Projekt Rozporządzenia – projekt rozporządzenia ws. trybu wykonywania kontroli przez Prezesa UTK

Zainteresowanych tą problematyką Członków Stowarzyszenia proszę o zgłaszanie uwag i opinii, w terminie do 23 listopada 2017 roku.

Józef Marek Kowalczyk
Prezes Stowarzyszenia