Konsultacje projektu rozporządzenia ws. skrzyżowań linii i bocznic kolejowych z drogami

Podsekretarz Stanu ds Kolei – Pan Andrzej Bittel skierował do konsultacji społecznych Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie skrzyżowań linii i bocznic kolejowych z drogami.

Z projektem rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych można zapoznać się tutaj.