Konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie Krajowego Rejestru Pojazdów Kolejowych

Minister Infrastruktury i Budownictwa skierował do konsultacji projekt swojego Rozporządzenia w sprawie Krajowego Rejestru Pojazdów Kolejowych.

W załączeniu projekt Rozporządzenia

Zainteresowanych tą problematyką członków Stowarzyszenia proszę o zgłaszanie uwag i opinii do 30.09.2017

Józef Marek Kowalczyk
Prezes Stowarzyszenia