Konsultacje projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego do roku 2030

Członków Stowarzyszenia zainteresowanych zagadnieniami ujętymi w projekcie Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego do roku 2030 zachęcamy o nadsyłanie swoich uwag i opinii, w terminie 10 dni, na adres mailowy Biura Stowarzyszenia: biuro@seim-tsz.pl.


Zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem.