Konsultacje Ministra Infrastruktury dotyczące rozwoju transportu intermodalnego

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami:

Kierunki rozwoju transportu intermodalnego w Polsce do 2030 r. z perspektywą do 2040 r.

Ogłoszenie Ministerstwa Infrastruktury

Członków zainteresowanych tą problematyką proszę o zgłaszanie swoich uwag i opinii, na adres: biuro@seim-tsz.pl , w terminie do 20 listopada 2020 roku.

Zarząd Stowarzyszenia