Konkurencyjność kolejowych korytarzy Azja – Europa

W ramach debaty O KONKURENCYJNOŚCI I ROZWOJU KOLEI W POLSCE, W PERSPEKTYWIE 2030 ROKU przedstawiamy opracowanie przygotowane przez Prof. ALK dr Mirosława Antonowicza – Przewodniczącego Komitetu OSŻD. Autor, będący wybitnym znawcą problematyki przewozów kolejowych w kolejowych korytarzach transportowych AZJA – EUROPA,  w tym w ramach Inicjatywy Nowego Jedwabnego Szlaku, omawia kompleksowo najważniejsze uwarunkowania realizacji i rozwoju przewozów ładunków w tych korytarzach, w obecnych trudnych warunkach wojny na Ukrainie.

Zachęcamy do zapoznania się z tym wyjątkowo ciekawym i wartościowym materiałem.

Zarząd Stowarzyszenia