Konferencja program rozwoju transportu intermodalnego

Termin KONFERENCJI – 13 grudnia 2017,
Miejsce KONFERENCJI – siedziba PKP S.A, Warszawa, Aleje Jerozolimskie
PROGRAM KONFERENCJI

 Prowadzenie KONFERENCJI –  Adam Wielądek, Wiceprezes Stowarzyszenia
10.00 Otwarcie KONFERENCJI
  Krzysztof Mamiński, Prezes PKP S.A.
Józef Marek Kowalczyk, Prezes Stowarzyszenia
10.00 – 10.30 Wystąpienia gości honorowych
  Andrzej Bittel, Podsekretarz Stanu w MIB
Ignacy Góra, Prezes UTK
Mirosław Chaberek, Przewodniczący Rady Nadzorczej PKP S.A.
 10.30 – 11.00 Transport Intermodalny w statystykach i ocenie UTK
prezentacja wprowadzająca Radosława Pacewicza, Wiceprezesa UTK
 11.00 – 11.30 Transport Intermodalny w programach operacyjnych POIiŚ i w RPO
prezentacja Przemysława Gorgola, Dyrektora CUPT
 11.30 – 12.00 PROGRAMU ROZWOJU TRANSPORTU INTERMODALNEGO – główne wystąpienie programowe KONFERENCJI
prezentacja Mirosława Antonowicza, Członka Zarządu PKP S.A.
 12.00 – 12.30 Propozycja zmian w systemie opłat za  infrastrukturę kolejową w  transporcie intermodalnym
prezentacja Józefa Marka Kowalczyka, Prezesa Stowarzyszenia
 12.30 – 13.00 Partnerstwo publiczno – prywatne w transporcie intermodalnym
wystąpienie Pawła Szaciłło, Dyrektora Departamentu, Ministerstwa Rozwoju
13.00 – 14.00 LUNCH
14.00 – 15.00 PIERWSZY PANEL DYSKUSYJNY
JAK POWIĘKSZYĆ SIEĆ TERMINALI I ZASOBY TABOROWE
 
  1. Priorytety lokalizacyjne dla terminali intermodalnych – gdzie w pierwszej kolejności i dlaczego – gdzie kolejne lokalizacje.
  2. Planowane potoki kontenerów w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku na torach szerokich i normalnych.
  3. Stan przygotowań terenów do budowy terminali intermodalnych – własność, plany przestrzennego zagospodarowania, studia wykonalności.
  4. Kto powinien i może być inwestorem terminali intermodalnych, jakie są możliwości partnerstwa publiczno – prywatnego w takich inwestycjach.
  5. Jakie są potrzeby taborowe dla transportu intermodalnego – wagony – lokomotywy i inne i kto powinien i może być inwestorem w zakresie taboru do przewozów intermodalnych
15.00 – 16.00 DRUGI PANEL DYSKUSYJNY 
TERMINALE JAKO KLUCZOWE OBIEKTY W TRANSPORCIE INTERMODALNYM
 
  1. Czy regulacje dotyczące obiektów infrastruktury usługowej przyczyniają się do poprawy dostępności do terminali i czy pomagają w sprawnym zarządzaniu ?
  2. Nowe technologie przeładunkowe w transporcie intermodalnym.
  3. Innowacyjne systemy w zakresie przewozu zestawów samochodowych i naczep oraz perspektywy ich wdrożenia.
  4. Narzędzia informatyczne w łańcuchach dostaw jednostek intermodalnych.
  5. Terminale, bocznice kolejowe i drogi dojazdowe jako baza techniczna rozwoju transportu intermodalnego i towarzyszących usług logistycznych.
 16.00 – 16.15 Podsumowanie KONFERENCJI
Mirosław Antonowicz, Członek Zarządu PKP S.A.
 16.15 – 16.30 Zakończenie KONFERENCJI