Konferencja: Kolejowe pojazdy autonomiczne – perspektywa zastosowania

Konferencję poprowadzi dr Adam Wielądek. Podczas wydarzenia swoje referaty wygłoszą Prof.  Andrzej Chudzikiewicz, Dr Mirosław Antonowicz – Członek Zarządu PKP S.A., Ignacy Góra – Prezes UTK, Dr Andrzej Żurkowski – Dyrektor Instytutu Kolejnictwa, Przemysław Gorgol – Dyrektor CUPT, Krzysztof Celiński – Dyrektor Mobility w SIEMENS S.A., Włodzimierz Żmuda – Członek Zarządu PKP PLK S.A., Kazimierz Frąk – Prezes Zarządu KOMBUD S.A.
Gościem honorowym konferencji będzie Mikołaj Wild – Sekretarz Stanu w MI – Pełnomocnik Rządu ds. CPK.
 
W trakcie wydarzenia odbędzie się panel dyskusyjny prowadzony przez dr Andrzeja Massela pt.: PRZYGOTOWANIA PRZEMYSŁU I PRZEWOŹNIKÓW DO PRODUKCJI i ZASTOSOWANIA AUTONOMICZNYCH POJAZDÓW KOLEJOWYCH.