KOMBUD S.A. świętuje jubileusz 30 lat działalności z nowym laboratorium srk

Zakłady Automatyki KOMBUD S.A. są jednym z liderów krajowego rynku systemów sterowania ruchem kolejowym. Przez 30 lat działalności Kombud zrealizował ponad 100 komputerowych systemów stacyjnych oraz ponad 1700 systemów zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych. Komputerowe systemy Kombudu obsługują ruch na Centralnej Magistrali Kolejowej (CMK), stacjach warszawskiego węzła kolejowego, Linii Hutniczej Szerokotorowej, kopalni Bogdanka oraz bocznicy zakładowej Elektrowni Kozienice. Firma prowadzi szeroki program badawczo-rozwojowy, który umożliwił stworzenie pełnego portfolio systemów sterowania ruchem kolejowym.

Zachęcamy do zapoznania się z niniejszą informacją o działalności KOMBUD S.A
Spółce gratulujemy pięknego Jubileuszu

Zarząd Stowarzyszenia

Jubileusz 30-lecia działalności wiodący krajowy producent systemów srk zaznaczył otwarciem nowego laboratorium w Radomiu. Opracowany przez polskich i hiszpańskich inżynierów interfejs pozwolił na połączenie systemu RBC (Radio Block Centre) CAF Signalling z MOR-3 Kombudu, który steruje ruchem na 130 stacjach kolejowych w Polsce. Urządzenia zapobiegną ewentualnym błędom ludzkim wymuszając zatrzymanie pociągu w niebezpiecznych sytuacjach. Ponadto, producenci, zarządcy infrastruktury i projektanci mogą się zapoznać ze współpracującymi z MOR-3 urządzeniami i aplikacjami, m.in. Lokalnym Centrum Sterowania i Centrum Utrzymania i Diagnostyki.

Sercem laboratorium jest komputerowy system MOR-3 zaprojektowany i wyprodukowany przez polskich inżynierów. Odwzorowano tu Lokalne Centrum Sterowania Herby Nowe, położone na magistrali węglowej, realizowane w ramach kontraktu LOT C (linia nr 131). LCS obejmie osiem okręgów nastawczych na trasie od stacji Kalina do stacji Rusiec Łódzki. Łącznie LCS będzie kontrolował 217 zwrotnic, 342 sygnalizatory i 26 przejazdów kolejowo-drogowych.

Prezentowany w laboratorium interfejs opracowany przez polskich i hiszpańskich inżynierów, łączy nastawnicę komputerową produkcji Kombudu oraz system ETCS L2 produkcji CAF Signalling. Interfejs potwierdził w praktyce zgodność ze standardem ETCS systemu MOR-3, który steruje ruchem na 130 stacjach kolejowych w Polsce. Prawidłowa praca systemu MOR-3 została już wcześniej potwierdzona przez pozytywną opinię techniczną Instytutu Kolejnictwa.

ETCS (Europejski System Sterowania Pociągiem) wspomaga maszynistów podczas prowadzenia pociągu. Jego działanie najprościej opisać analogią do ruchu samochodowego. Zarówno maszyniści jak i kierowcy samochodów muszą stosować się do przepisów ruchu. W szczególności nie wolno im przekraczać dozwolonej prędkości i przejeżdżać „na czerwonym świetle”. O ile w autach nie ma urządzeń, które by temu zapobiegały, to ETCS jest właśnie takim rozwiązaniem przeznaczonym dla pociągów. W przypadku przekroczenia prędkości lub braku hamowania przed sygnałem nakazującym zatrzymanie, system automatycznie włącza hamulce. Ponadto, ETCS wspomaga maszynistę przy zbliżaniu się do przejazdów kolejowych czy też w sytuacjach awaryjnych.

Testowany w Radomiu model składa się z rzeczywistego systemu stacyjnego MOR-3, symulatorów urządzeń zewnętrznych (zwrotnic i sygnalizatorów) i pulpitu nastawczego MOR-2lcsr produkowanych przez Kombud oraz Radio Block Centre i symulatora urządzeń pojazdowych dostarczonych przez CAF Signalling. Interfejs łączący urządzenia wykorzystuje protokół zgodny z wymaganiami SUBSET-098.

– Jesteśmy pierwszym polskim producentem, który dysponuje takim rozwiązaniem. Co istotne, do jego wdrożenia nie potrzebujemy długoletniej procedury certyfikacji, ponieważ poszczególne elementy systemu posiadają niezbędne certyfikaty interoperacyjności – mówi Artur Marcinkiewicz, prezes zarządu w Zakładach Automatyki Kombud S.A.

Krajowy Plan „Sterowanie” zakłada wdrożenie ETCS na ponad 8000 km linii kolejowych w Polsce. Wiele stacji jest już wyposażonych w komputerowe systemy sterowania wyprodukowane w Kombudzie. Pozwalają one sterować ruchem w tzw. warstwie podstawowej na 130 stacjach m.in. na Centralnej Magistrali Kolejowej, magistrali węglowej czy stacjach warszawskiego węzła kolejowego kontrolując działanie samoczynnej blokady liniowej, systemu monitorowania ruchu oraz poszczególnych zwrotnic i sygnalizatorów.

Kolejnym prezentowanym w laboratorium systemem jest Centrum Utrzymania i Diagnostyki (CUID). To zbudowana przez Kombud platforma, która zbiera informację o wszystkich urządzeniach działających na obszarze LCS. Już teraz ciągle rozbudowywany system obejmuje 60 tys. punktów pomiarowych oraz 7 typów certyfikowanych systemów. CUiD zapewni zarządcom infrastruktury usługi diagnostyki predykcyjnej.

Kombud realizuje obecnie prace o wartości 1 mld złotych m.in. w zespole portów Szczecin – Świnoujście oraz na trzech odcinkach linii węglowej LK 131. W ostatnich miesiącach spółka pozyskała także kontrakt na zabudowę systemów sterowania dla Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej. Duży portfel zamówień pozwolił spółce na kontynuowanie inwestycji w zwiększenie mocy produkcyjnych. W Radomiu powstaje nowa hala o powierzchni 3200 m2, która pozwoli zwiększyć efektywność produkcji i przygotować spółkę do kolejnych inwestycji kolejowych.

Zakłady Automatyki KOMBUD S.A. są jednym z liderów krajowego rynku systemów sterowania ruchem kolejowym. Przez 30 lat działalności Kombud zrealizował ponad 100 komputerowych systemów stacyjnych oraz ponad 1700 systemów zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych. Komputerowe systemy Kombudu obsługują ruch na Centralnej Magistrali Kolejowej (CMK), stacjach warszawskiego węzła kolejowego, Linii Hutniczej Szerokotorowej, kopalni Bogdanka oraz bocznicy zakładowej Elektrowni Kozienice. Firma prowadzi szeroki program badawczo-rozwojowy, który umożliwił stworzenie pełnego portfolio systemów sterowania ruchem kolejowym.