Kolejowe pojazdy autonomiczne – perspektywa zastosowania

Termin KONFERENCJI – 28 czerwca 2018,
Miejsce KONFERENCJI – siedziba PKP S.A, Warszawa, Aleje Jerozolimskie 142A

Zgłoszenia proszę dokonywać na adres: biuro@seim-tsz.pl , Pytania – tel. 603 – 552 – 277
ORGANIZATORZY
Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego i PKP S.A.
PROGRAM KONFERENCJI

 Prowadzenie KONFERENCJI –  dr Adam Wielądek
9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników KONFERENCJI
10.00 Otwarcie KONFERENCJI
  Prezes Zarządu PKP S.A. – Krzysztof Mamiński
Prezes Stowarzyszenia  – Józef Marek Kowalczyk
10.10 – 10.30 Wystąpienia gości honorowych
  Mikołaj Wild – Sekretarz Stanu w MI – Pełnomocnik Rządu ds. CPK
Ignacy Góra – Prezes UTK
Przemysław Gorgol – Dyrektor CUPT
REFERATY PROGRAMOWE I PREZENTACJE
 10.30 – 10.50 AUTONOMIA W TRANSPORCIE SZYNOWYM
Prof.  Andrzej Chudzikiewicz
 10.50 – 11.10 POLITYKA INNOWACYJNA GRUPY PKP – perspektywy zastosowań autonomicznych pojazdów kolejowych w spółkach Grupy PKP
Dr Mirosław Antonowicz – Członek Zarządu PKP S.A.
 11.10 – 11.30 REGULACJE UNIJNE I KRAJOWE DOTYCZĄCE AUTONOMICZNYCH POJAZDÓW KOLEJOWYCH
Ignacy Góra – Prezes UTK
11.30 – 12.00 Przerwa kawowa
12.00 – 12.20 AUTOMATYCZNE PROWADZENIE POCIĄGU – UWARUNKOWANIA RUCHOWE I EKSPLOATACYJNE
Dr Andrzej Żurkowski – Dyrektor Instytutu Kolejnictwa
12.20 – 12.40 MOŻLIWOŚCI WSPARCIA ROZWOJU AUTONOMICZNYCH POJAZDÓW KOLEJOWYCH
Przemysław Gorgol – Dyrektor CUPT
12.40 – 13.00 DOŚWIADCZENIA ZAGRANICZNE W ZAKRESIE AUTONOMICZNYCH POJAZDÓW KOLEJOWYCH
Krzysztof Celiński – Dyrektor Mobility w SIEMENS S.A.
13.00 – 13.20 LINIE KOLEJOWE DEDYKOWANE DO ZASTOSOWANIA AUTONOMICZNYCH POJAZDÓW KOLEJOWYCH
Włodzimierz Żmuda – Członek Zarządu PKP PLK S.A.
13.20 – 13.40 URZĄDZENIA SRK A AUTONOMICZNE POJAZDY KOLEJOWE
Kazimierz Frąk – Prezes Zarządu KOMBUD S.A.
13.40 – 14.20 PANEL DYSKUSYJNY – prowadzący dr Andrzej Massel
PRZYGOTOWANIA PRZEMYSŁU I PRZEWOŹNIKÓW DO PRODUKCJI i ZASTOSOWANIA AUTONOMICZNYCH POJAZDÓW KOLEJOWYCH
  PANELIŚCI:

Prezesi Zarządów: PESA S.A. , NEWAG S.A., FPS S.A oraz Prezesi Zarządów: PKP CARGO S.A., PKP INTERCITY S.A., PKP LHS SP. Z O.O. , PKP SKM TRÓJMIASTO SP. Z O.O. KOMBUD S.A oraz Dyrektorzy: Instytutu Kolejnictwa i Instytutu Pojazdów Szynowych

 14.20 – 14.30 Podsumowanie i zakończenie KONFERENCJI
 14.30 – 16.00 Lunch

Pobierz program KONFERENCJI