Kolej + Fundusze UE = KOLEJ na miarę 2030 roku

W ramach debaty O KONKURENCYJNOŚCI I ROZWOJU KOLEI W POLSCE, W PERSPEKTYWIE  2030 ROKU prezentujemy materiał przygotowany przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Zachęcamy do zapoznania się z tym ciekawym opracowaniem, zawierającym najważniejsze informacje o rozmiarach i kierunkach alokacji środków unijnych na kolej.