J. Rutkowski: konsolidacji terminali w jednym podmiocie jest odpowiedzią na potrzebę rozwijania przewozów intermodalnych

W ramach DEBATY na temat STANU I POTRZEB ROZWOJOWYCH KOLEI W POLSCE przedstawiamy bardzo ciekawą wypowiedź Pana Jacka Rutkowskiego – Prezesa Zarządu spółki PKP Cargo Terminale Sp. z o.o oraz prezentację tej Spółki. Inicjatywa konsolidacji terminali w jednym podmiocie jest odpowiedzią na potrzebę rozwijania przewozów kolejowych przewozów intermodalnych, które są perspektywicznym segmentem rynku kolejowych przewozów towarowych. Dynamicznie rozwijające się przewozy ładunków z Chin, w ramach inicjatywy Nowego Jedwabnego Szlaku, wymagają rozbudowy terminali granicznych. Obecnie w obsłudze tych przewozów dominują Małaszewicze, które obsługują ponad 90% przewozów kontenerów z Chin. Zdolności operacyjne terminali zgrupowanych w spółce PKP CARGO TERMINALE Sp. z o.o będą sukcesywnie powiększane. Spółka jest i będzie głównym graczem na tym rynku w Polsce i jednym z największych w Europie.
Wypowiedź Jacka Rutkowskiego dotycząca konsolidacji terminali 

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją.

Zarząd Stowarzyszenia.