Informacja z Kongresu Transportu Lotniczego

W załączeniu ciekawa wypowiedź Pana Ireneusza Gójskiego – Członka Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego na Kongresie Transportu Lotniczego, na którym jednym z dominujących tematów była budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego , w tym funkcji CARGO w tym porcie.

Zespół Doradców Gospodarczych TOR  zorganizował po raz pierwszy w 2018 roku Kongres Rynku Lotniczego. Odbyły się dwie debaty strategiczne i sesje równoległe

Debaty strategiczne:

* Sytuacja na rynku lotniczym: konkurencja, wpływ Brexitu, rozwój czarterów

Konkluzje:

Liczba pasażerów linii lotniczych w ciągu 20 lat podwoi się.

W 2018 roku lot przewiezie około 10 mln pasażerów

Największy udział w polskim rynku lotniczym mają przewozy między Polską a Wielką Brytanią, dlatego Brexit będzie miał dla Polski ogromne znaczenie.

Wzrasta konkurencja tanich linii lotniczych w przewozach na dalsze odległości.

 

* Centralny Port Komunikacyjny i jego wpływ na rzeczywistość transportową w Polsce i Europie

Konkluzje:

Zarząd PLL LOT jest w pełni przekonany, że w 2027 roku przewiezie 45 mln pasażerów.

Pozostali uczestnicy panelu nie byli przekonani, czy uda się w zakładanym terminie wybudować CPK wraz z niezbędną infrastrukturą transportową (900-1300 km nowych linii kolejowych). Nie wiadomo też w jakim stanie znajdą się przedsiębiorstwa budowlane za trzy lata kiedy rozpocznie się nowa perspektywa budżetowa, ponieważ zdaniem Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa pod koniec aktualnej perspektywy  budżetowej  nasili się kryzys w branży budowlanej.

Firmy ubezpieczeniowe zwracały uwagę na fakt, że CPK to bardzo duże przedsięwzięcia inwestycyjne, żadna firma ubezpieczeniowa nie jest w stanie samodzielnie zawrzeć umowy ubezpieczenia na całość. Już dzisiaj powinny być prowadzone rozmowy z ubezpieczycielami.

Ponadto umowa powinna być zawarta  zarówno na okres budowy jak i na okres gwarancyjny.

Inne rozwiązania prowadzą do konfliktów po zakończeniu budowy.    

 

Jako członek SEMiTS brałem udział w sesji Rozwój portów lotniczych  w panelu

Jak optymalnie wykorzystać potencjał lotniczego cargo

 

Moją wypowiedź można podsumować następująco:

Budowa CPK i związanej z nim  z niezbędnej infrastruktury transportowej wymusza znacząca nowelizację Strategii Rozwoju Transportu. Niestety pomimo powołania dwóch zespołów (w w Ministerstwie Infrastruktury  i w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju) niezbędnych  propozycji zmian dotychczas nie przedstawiono.

45 mln pasażerów rocznie to około 140 000 pasażerów dziennie. Niezbędna do ich obsługi załoga to  minimum 25 000 pracowników. 165 000 ludzi dziennie nie da się przewieźć środkami transportu prywatnego. Aby CPK mógł sprawnie funkcjonować musi istnieć odpowiednia infrastruktura transportowa. Kolei w rejonie CPK nie ma, a autostrada A2 i bez CPK jest już przeciążona.

Jeśli wraz z CPK rozpocznie się budowa nowych linii kolejowych  umożliwiających dowóz pasażerów w ciągu 2,5 godziny z prawie wszystkich regionów kraju (za wyjątkiem Szczecina i Rzeszowa) powinno się z góry założyć ich wykorzystanie do transportu intermodalnego. Pociągi transportu intermodalnego  są najbardziej zbliżone (masa brutto, prędkość) do pociągów pasażerskich i mogłyby kursować po nowych liniach np. w porze nocnej.

Stworzenie systemu transportu intermodalnego wymaga jednak równoległej budowy także terminali cargo w tym w CPK.

Lotnicze przewozy Cargo w Polsce rosną w podobnym tempie jak lądowe przewozy transportu intermodalnego.

W roku 2017 przewozy lotniczego Cargo w Polsce  o ponad 11 %  i przekroczyły po raz pierwszy 100 000 ton  (85 tys.  Okęcie,  15 tys. Katowice , 5 tys. Gdańsk). Dla porównania w RFN osiągnęły one 4,3 mln ton (w tym Frankfurt 2,1 mln ton, Lipsk/Halle 0,9 mln ton , Kolonia/Bonn 0,7 mln ton).

Jeżeli mielibyśmy się liczyć w przewozach lotniczych cargo to przewozy do i z CPK powinny przekroczyć 500 000 ton rocznie. Nie da się tego osiągnąć bez budowy CENTRALNEGO TERMIANLA  CARGO i połączenia go z największymi ośrodkami przemysłowymi i rolniczymi szybkimi pociągami intermodalnymi (prędkość handlowa może przekroczyć 100 km/godz co w transporcie samochodowym nie jest możliwe). Jak na razie tendencje są odwrotne terminale lotnicze cargo zamierza się budować w regionalnych portach lotniczych (Katowice, Wrocław).

Istnieje także drugie uwarunkowanie wzrostu przewozów lotniczych cargo w Polsce. Rynek cargo lotniczego w Europie jest skupiony w rękach trzech dużych samodzielnych operatorów:  Fedex,  DHL i UPS.

Należało by więc nakłonić jednego z wielkich do przejścia na CPK.

O tym jak duży wpływ mają te firmy na rynek cargo świadczy fakt, że w 2008 roku przewozy lotnicze cargo w RFN wzrosły skokowo o 35% wskutek przeniesienia się firmy DHL z Brukseli do Lipska/Halle. Sam LOT jako narodowy przewoźnik nie da rady.