Głos w debacie Stowarzyszenia Ekspertów i Menadżerów Transportu Szynowego

W ramach DEBATY na temat STANU I POTRZEB ROZWOJOWYCH KOLEI W POLSCE prezentujemy ciekawą i merytoryczną wypowiedź Pana Tadeusza Syryjczyka – byłego Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej. W okresie kierowania Resortem Transportu przez Pana Tadeusza Syryjczyka została przygotowana i uchwalona ustawa z dnia 8 września 2000 roku o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego PKP.

Zachęcamy do zapoznania się z załączoną wypowiedzią.