Determinanty rozwoju systemu kolejowego w Polsce

W ramach debaty Stowarzyszenia O KONKURENCYJNOŚCI I ROZWOJU KOLEI W POLSCE prezentujemy wypowiedź dr inż. Ignacego Góry – Prezesa UTK. Autor referatu, poza prezentacją i skomentowaniem wyników kolei w zakresie przewozów osób i ładunków, koncentruje się na wskazaniu głównych determinantów dalszego rozwoju kolei w Polsce. Podkreśla też wagę dobrych regulacji, zapewniających poprawę konkurencyjności kolei względem transportu samochodowego. 

Cieszymy się, że głos takiego autorytetu, jakim jest Prezes UTK, jest zgodny z poglądami naszego Stowarzyszenia, Od lat podkreślamy bowiem, że oprócz inwestycji w infrastrukturę kolejową potrzebna jest szeroko zakrojona interwencja regulacyjna, która zatrzymałaby spadki udziału kolei w rynkach przewozowych, szczególnie w obszarze przewozów ładunków.

Zachęcamy do zapoznania się z tym ważnym i ciekawym materiałem.

Zarząd Stowarzyszenia