Członek SEiMTS w radzie ds. transportu intermodalnego

Przedstawiciel Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego wziął udział w pracach rady ds. transportu intermodalnego, która powołana została w grudniu 2012 r. na wniosek ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka.

W skład Rady wchodzą również przedstawiciele Urzędu Transportu Kolejowego, Instytutu Spraw Obywatelskich, PKP S.A., Instytutu Kolejnictwa, PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., PKP CARGO S.A., PCC Intermodal S. A., Polzug Intermodal Polska Sp. z o.o., Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych, Izby Gospodarczej Transportu Lądowego, Instytutu Logistyki i Magazynowania, oraz Polskiej Izby Spedycji i Logistyki.