CUPT poinformował SEiMTS o badaniu pn. Ocena ex-ante instrumentów finansowych w ramach V osi priorytetowej POIiŚ na lata 2014 – 2020.

Przemysław Gorgol – Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych zwrócił się do naszego Stowarzyszenia z informacją o zleceniu badania pn. Ocena ex-ante instrumentów finansowych w ramach V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

Do dnia 10 listopada 2017 prowadzony będzie nabór 10 respondentów do wywiadów IDI w ramach badania. W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych przeprowadzony zostanie dobór losowy.

Zainteresowanych tą problematyką Członków Stowarzyszenia proszę o zgłaszanie się bezpośrednio na adres mailowy i telefoniczny podany w w/w piśmie.

Józef Marek Kowalczyk
Prezes Stowarzyszenia

Pismo CUPT do Stowarzyszenia