Autor: SEiMTS

Wypowiedź Andrzeja Bittela – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury

Prezentujemy, przygotowaną dla naszego Stowarzyszenia, wypowiedź Pana Andrzeja Bittela – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, o tytule jak niżej. Wypowiedź jest przeznaczona do publikacji na stronie Stowarzyszenia, jak również do zamieszczenia w przygotowywanej publikacji Książkowej. Zachęcamy do zapoznania się z tą niewątpliwie ważną i ciekawą wypowiedzią. Zarząd Stowarzyszenia.

Czytaj więcej ...

List Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców do Krajowej Administracji Skarbowej.

Przedstawiamy ważny List Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców do Krajowej Administracji Skarbowej. Stowarzyszenie jest Członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP. List zawiera wniosek o odstąpienie od karania przedsiębiorców w pierwszym okresie wdrażania rozwiązań z pakietu Nowego Ładu. Zachęcamy do zapoznania się z załączonym dokumentem. Zarząd Stowarzyszenia

Czytaj więcej ...

Projekt rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych dla torów do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonów kolejowych przewożących towary niebezpieczne

Informujemy, że Pan Andrzej Bittel – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury skierował, między innymi do naszego Stowarzyszenia,  pismo zapraszające (w załączeniu) do konsultacji projektu nowego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych dla torów do awaryjnego ostawiania uszkodzonych wagonów kolejowych przewożących towary niebezpieczne.

Czytaj więcej ...