A. Massel: programowanie inwestycji infrastrukturalnych a prognozowanie potrzeb przewozowych

Andrzej Massel, były Podsekretarz Stanu ds Kolei, Zastępca Dyrektora Instytutu Kolejnictwa ds Studiów i Projektów Badawczych, prezentuje merytoryczne odniesienie się do kwestii trwałości poszczególnych elementów infrastruktury kolejowej i wynikającej stąd potrzeby prognozowania potrzeb przewozowych w dłuższym horyzoncie czasowym. Zachęcamy do zapoznania się z tym materiałem.

Zarząd Stowarzyszenia

Dodaj komentarz