A. Wielądek: kolej towarowa znalazła się w kryzysie

Nie ulega wątpliwości, że nie mogą satysfakcjonować wyniki osiągnięte w przewozów towarów przez PKP Cargo, które w pierwszych ośmiu miesiącach tego roku przewiozło ok. 2,5 mln ton mniej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Spadły też notowania akcji tej spółki na giełdzie. Generalnie sytuacja na rynku kolejowych przewozów towarowych wykazuje niekorzystne tendencje – wskazuje Adam Wielądek, członek Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego.

Jak wskazuje ekspert, od 2008 r. przewozy transportem samochodowym wzrosły o 200 mln ton, podczas gdy w tym samym okresie przewozy kolejowe spadły o 20 mln ton. Niestety, z podobną tendencją mamy do czynienia w całej Unii Europejskiej. Udział kolejowego transportu towarowego w łącznych przewozach transportu lądowego spadł z 19,7% do 17,8%.

– Optymizmem nie napawa również stopień zaawansowania inwestycji infrastrukturalnych. W ostatnich latach wartość realizowanych inwestycji systematycznie wzrastała, osiągając w 2015 r. poziom 7,7 mld zł. Nic nie wskazuje na to, że w tym roku przekroczy ona 4,0 mld zł. Nie stanowi pocieszenia fakt, iż taka sama – lub nawet gorsza – sytuacja występuje w innych gałęziach gospodarki oraz inwestycjach samorządowych – zaznacza Adam Wielądek. – Pozytywnie trzeba ocenić osiągnięte wyniki w przewozach pasażerskich. W okresie styczeń-sierpień tego roku kolej przewiozła 195,5 mln osób, o 10 mln więcej niż w tym samym czasie 2015 roku. Obserwując podejmowane działania, praktycznie przez wszystkich przewoźników, w kierunku pozyskiwania pasażerów, można sądzić, że tendencja wzrostowa utrzyma się i w przyszłości – przekonuje.

Były minister transportu dodaje, że w oczekiwanym przez kolej kierunku idą dokonane ostatnio duże zmiany w ustawie o transporcie kolejowym. W szczególności chodzi o relacje operatorów obiektów kolejowych z zarządcami infrastruktury i wprowadzone regulacje dotyczące przewoźników kolejowych oraz bocznic, a ponadto spraw podatkowych. – Sądzę też. że w ostatnim czasie zrobiono wiele w zakresie przywracania etosu zawodu kolejarza oraz troski o emerytów i rencistów; np. realizowany projekt: „Nowoczesny senior – nauka i integracja” – podkreśla Adam Wielądek.

– Jeśli chodzi o rok 2017, to widzę dwa podstawowe wyzwania: radykalne przyspieszenie inwestycji w infrastrukturze kolejowej i implementacja regulacji unijnych zawartych w IV Pakiecie Kolejowym. Jeśli prezentowany ostatnio przez PLK program inwestycji kolejowych zostanie zrealizowany, to groźba utraty sporej części środków unijnych zmniejszy się – mówi członek Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego. – Natomiast, co do IV Pakietu, to jeden z dwóch jego filarów (techniczny) został już przyjęty przez właściwe organy, a drugi (polityczny) jest w końcowej fazie uzgodnień. Ze względu na bardzo ważne regulacje dotyczące przyszłości kolei, nie można zwlekać z ich implementacją do warunków polskich.