Kategoria: Debaty i konferencje

Rozwój przewozów międzywojewódzkich

Przedstawiamy ciekawe i merytoryczne  materiały (wypowiedź i prezentacja) Pana Marka Chraniuka – Prezesa Zarządu PKP Intercity S.A, jako kolejnego ważnego uczestnika DEBATY na temat STANU I POTRZEB ROZWOJOWYCH KOLEI W POLSCE.

Czytaj więcej ...

Materiał informacyjno-programowy Departamentu Kolejnictwa Ministerstwa Infrastruktury

Przekazujemy i zachęcamy do zapoznania się z bardzo bogatym MATERIAŁEM INFORMACYJNO – PROGRAMOWYM przesłanym do Stowarzyszenia, jako głos w DEBACIE na temat STANU I POTRZEB ROZWOJOWYCH KOLEI W POLSCE. W sposób usystematyzowany przedstawione zostały dotychczasowe duże osiągnięcia inwestycyjne i przewozowe kolei oraz zaprezentowana została szeroka lista przedsięwzięć rozwojowych aktualnie realizowanych...

Czytaj więcej ...

A. Janiszewski: perspektywy transportu kolejowego

Prezentujemy kolejną ciekawą wypowiedź Pana Aleksandra Janiszewskiego – byłego Dyrektora Generalnego PKP, w ramach Debaty na temat STANU I POTRZEB ROZWOJOWYCH KOLEI W POLSCE. Tym razem Pan Aleksander Janiszewski zachęca do realizmu w planowaniu przedsięwzięć kolejowych, dostarczając całkiem sporo przekonywujących argumentów.

Czytaj więcej ...

Patronat honorowy Komitetu OSŻD dla debaty Stan i potrzeby rozwojowe kolei w Polsce

Informujemy, że do grona szacownych Patronów Honorowych naszej pisemnej Debaty na temat STANU I POTRZEB ROZWOJOWYCH KOLEI W POLSCE, dołączył Przewodniczący Komitetu OSŻD – Prof. Mirosław Antonowicz. Pan Przewodniczący zadeklarował również przygotowanie wypowiedzi na temat perspektyw rozwoju przewozów przez wschodnie kolejowe przejścia graniczne. Zachęcamy do zapoznania się z załączonym pismem...

Czytaj więcej ...

Z. Szafrański: planowanie vs postęp techniczny

W ramach Debaty o STANIE I POTRZEBACH ROZWOJOWYCH KOLEI W POLSCE prezentujemy kolejną, interesująca wypowiedź Pana Zbigniewa Szafrańskiego. Tym razem dotyczy ona problematyki dziejącego się na naszych oczach postępu technicznego, który powinien wywierać istotny wpływ na kształt programu inwestycyjnego, jednak nie zawsze tak jest. Zachęcamy innych Członków Stowarzyszenia do podjęcia...

Czytaj więcej ...